Dotychczasowe realizacje:2023

 • Przebudowa drogi brukowej w m. Kłoda Górowska
 • Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Dworcowa w m. Góra


2022

 • Remont drogi m. Kolonia Kołłontaja
 • Przebudowa drogi ul. Batorego i Jagiełły w m. Góra
 • Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ul. Tylnia w m. Góra
 • Remont drogi w m. Okmiany
 • Remont drogi w m. Stary Łom
 • Remont drogi w Budziwojowie
 • Przebudowa drogi gminnej w m. Lubów
 • Wymiana nawierzchni ul. Wolności w m. Góra


2021

 • Budowa drogi do SAG Piotrowice na działce nr 929/3 obręb Piotrowice w gminie Męcinka
 • Budowa drogi w m. Sławęcice
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w miejscowości Małuszów w zakresie chodnika
 • Przebudowa drogi w m. Stara Góra
 • Budowa ciągu pieszego prowadzącego na cmentarz parafialny w Górze przy ul. Zielonej
 • Przebudowa chodnika w miejscowości Gromadzyń
 • Remont drogi w Luboszycach Małych

2020

 • Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Guzicach - Zwiększenie zakres
 • Wymiana nawierzchni drogi i budowa chodnika w m. Chróścina
 • Mierzowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych
 • Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerem działki 101 w miejscowości Naratów
 • Budowa ulic: Jemiołowej i Kaktusowej w Polkowicach
 • Wymiana nawierzchni ul. Żeromskiego w m. Góra
 • Przebudowa drogi gminnej nr 100829D w m. Chorągwice

2019

2018

2017

2016