free html web templates


Dotychczasowe realizacje:

2019

  • Odbudowa drogi gminnej 110322 D z miejscowości Stanisławów do miejscowości Pomocne o nawierzchni asfaltowej
  • Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Guzicach
  • Prochowice - Kwiatkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych
  • Kawice - droga dojazdowa do gruntów rolnych

2018

2017

2016

  • Budowa chodnika przy ul. Poznańskiej w m. Góra
  • Wykonanie utwardzenia placu przed świetlicą wiejską w m. Czernina Górna