bootstrap themes


Aktualności

W chwili obecnej w naszym biurze opracowywane są następujące projekty:

  • Wymiana nawierzchni drogi i budowa chodnika w m. Chróścina
  • Budowa ulic: Jemiołowej i Kaktusowej w Polkowicach
  • Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Guzicach - Zwiększenie zakresu
  • Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerem działki 101 w miejscowości Naratów