Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerem działki 101 w miejscowości Naratów
Zdjęcia - www.niechlow.pl