Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Żeromskiego i Piłsudskiego w m. Góra
Zdjęcia - www.gora.com.pl